Equirad AS: Tjenester

Hestepraksis

Jeg kjører ambulant hestepraksis i tillegg til at jeg tar imot pasienter på klinikken.

Mobil røntgen og ultralyd

Jeg har et lite og lett røntgenapparat og et digitalt fremkallingssystem som alltid er med i bilen. Jeg kan derfor kjøre ut med røntgenutstyret og ta de fleste bildene der det er mest praktisk for hesteeier. Ultralydapparatet er også alltid med for å kunne gjøre undersøkelsene på stallen ved behov.
Timeavtaler kan gjøres på klinikken alle dager unntatt onsdag, og fredager er jeg ved behov på Orkdal Tråvpark. Jeg kjører ut etter avtale til rutineoppdrag alle dager unntatt onsdager.

For å kunne gjøre røntgenundersøkelsen på stallen kreves følgende:
•    Innlagt strøm i stallen
•    En åpen plass i stallen (ca 3×3 m)
•    Helst 2 personer tilgjengelig til å holde hest, røntgenkassetter mm (over 18 og ikke gravide)
•    Valg av tidspunkt hvor det er rolig på stallen

Teleradiologi

Send  gjerne digitale røntgenbilder til post@equirad.no

Jeg leser av bildet og skriver en besvarelse du får tilsendt pr e-post.

Kursvirksomhet

Jeg har til nå arrangert fire kurs for veterinærer og assistenter i praktisk røntgendiagnostikk på hest (2010, 2013 og 2017), og i 2012 og 2015 arrangerte jeg et tilsvarende kurs for smådyr. Kursene er lagt opp med praktiske øvelser hvor deltagerne selv skal ta bilder av ulike hester og hunder, i tillegg blir det gjennomgått grunnleggende tolkningsprinsipper med eksempler på ulike funn. Kursene har vært svært godt mottatt og til nå har nesten 100 norske veterinærer gått disse kursene. Ønsker du informasjon om neste kurs kan du sende en mail til post@equirad.no

Vi har også hatt fagdager på klinikken for både hovslagere og veterinærer. Det er ved å treffes og diskutere ulike kasus og behandlingsalternativer vi kan øke kompetansen, og bedre resultatene av ulike behandlinger.

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
DR system til mobilt bruk innkjøpt høsten 2018 fra Fujifilm. CR system på klinikken fra Konica Minolta
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Klinikken i Vollmarka heter Trøndelag Hesteklinikk, og vi som jobber der er Charlotte E Elvebakk, Lise Westergren og Kristine Solberg. Klinikkens telefonnummer er 46 91 60 60, men husk at det ikke går å sende SMS. Nummeret er koblet til den som er på jobb.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise treffes på tlf 97 53 81 25 og Kristine har tlf 48 14 91 83. E-post til klinikken kan sendes til post@trondelaghesteklinikk.no