Hestepraksis

Jeg kjører ambulant hestepraksis i tillegg til at jeg tar imot pasienter på klinikken.

Mobil røntgen og ultralyd

Jeg har et lite og lett røntgenapparat og et digitalt fremkallingssystem som er montert fast  i bilen. Jeg kan derfor kjøre rundt med røntgenutstyret og ta de fleste bildene der det er mest praktisk for hesteeier. I oktober 2015 investerte jeg i et nytt ultralydapparat, derfor kan nå også ultralydundersøkelser gjøres på stallen ved behov.
Timeavtaler kan gjøres på klinikken alle dager unntatt onsdag, og fredager er jeg ved behov på Orkdal Tråvpark. Jeg kjører ut etter avtale alle dager unntatt onsdager for alle slags rutineoppdrag.

For å kunne gjøre røntgenundersøkelsen på stallen kreves en plass for parkering av bilen på plant underlag nær utgangsdøren. Utover dette er det ønskelig med:
•    Innlagt strøm i stallen
•    En åpen plass i stallen (ca 3×3 m)
•    Helst 2 personer tilgjengelig til å holde hest, røntgenkassetter mm (over 18 og ikke gravide)
•    Valg av tidspunkt hvor det er rolig på stallen

Teleradiologi

Send  gjerne digitale røntgenbilder til post@equirad.no

Jeg leser av bildet og skriver en besvarelse du får tilsendt pr e-post.

Kursvirksomhet

Jeg har nå arrangert fire kurs for veterinærer og assistenter i praktisk røntgendiagnostikk på hest (2010, 2013 og 2017), og i 2012 og 2015 arrangerte jeg et tilsvarende kurs for smådyr. Kursene er lagt opp med praktiske øvelser hvor deltagerne selv skal ta bilder av ulike hester og hunder, i tillegg blir det gjennomgått grunnleggende tolkningsprinsipper med eksempler på ulike funn. Kursene har vært svært godt mottatt og til nå har nesten 100 norske veterinærer gått disse kursene. Ønsker du informasjon om neste kurs kan du sende en mail til post@equirad.no

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Fra 1/1-2017 disponeres klinikken i Vollmarka av Charlotte E Elvebakk og Lise Westergren, og vi kaller oss nå Trøndelag Hesteklinikk.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise Westergren treffes på tlf 97 53 81 25