Faste klinikkdager er tirsdager og torsdager, vanligvis sammen med Lise Westergren. Utover dette kan avtaler lages alle dager unntatt onsdag. Jeg kommer til klinikken på Orkdal tråvpark ved behov, informasjon om dette legges ut på Facebook.

Utover dette kjører jeg vanlig hestepraksis etter avtale, og jeg har mulighet til å gjøre både ultralyd- og røntgenundersøkelser på stall.

Vi har innført telefontid hverdager mellom 8 og 9, ta gjerne kontakt da på tlf 90 86 66 26 for timeavtale.

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
DR system til mobilt bruk innkjøpt høsten 2018 fra Fujifilm. CR system på klinikken fra Konica Minolta
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Klinikken i Vollmarka heter Trøndelag Hesteklinikk, og vi som jobber der er Charlotte E Elvebakk, Lise Westergren og Kristine Solberg. Klinikkens telefonnummer er 46 91 60 60, men husk at det ikke går å sende SMS. Nummeret er koblet til den som er på jobb.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise treffes på tlf 97 53 81 25 og Kristine har tlf 48 14 91 83. E-post til klinikken kan sendes til post@trondelaghesteklinikk.no