•    Charlotte Elvebakk jobber nå som Universitetslektor på NMBU Veterinærhøyskolen, men bor fortsatt i Trondheim og er en del av teamet på Trøndelag Hesteklinikk.

•    Equirad er et firmanavn som eies og drives av Charlotte Erichsen Elvebakk, veterinær med doktorgrad og spesialkompetanse innen radiologi. Kompetansen har vært brukt på klinikken siden 2008, og vi streber mot å være best i Trøndelag på bildediagnostikk av hest.

•    Radiologi er en fellesbetegnelse på alle typer bildediagnostikk (røntgen, ultralyd, scintigrafi, CT, MR og PET). Equirad jobber fortrinnsvis med røntgen, ultralyd og scintigrafi. Charlotte har jobbet klinisk og med forskning og undervisning siden 1997. Hun har vært aktiv internasjonalt på kongresser,  og fra 2005-2009 var hun sekretær i EAVDI (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging).

•    Equirad skal primært arbeide lokalt med røntgen- og ultralydundersøkelser i Trondheimsområdet. Det er investert i et digitalt fremkallingsutstyr som pr idag regnes som et av de beste systemene som finnes i markedet, og det brukes et røntgenapparat som kan transporteres rundt i bil for mobil røntgenpraksis. I tillegg er det et større røntgenapparat som står permanent på Trøndelag hesteklinikk. Med dette kan vi ta bilder av albueledd, skulderledd, hals, rygg og lunger av de fleste hestene, og da trenger man ikke reise helt til Oslo for slike undersøkelser.

•    Equirad skal jobbe med radiologiske undersøkelser av høy kvalitet. Det skal til enhver tid tas et nødvendig antall bilder av best mulig kvalitet. Etter at bildene er tatt får man et foreløpig svar på stedet, den endelige besvarelsen sendes skriftlig via e-post eller vanlig post i etterkant.

•    Equirad jobber også med tolkning av røntgenbilder for andre veterinærer og arrangerer kurs for veterinærer og assistenter i praktisk røntgendiagnostikk. Ta kontakt for å høre mere om dette!

•    Equirad skal også bidra med informasjon om røntgen til hesteeiere og trenere.

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
DR system til mobilt bruk innkjøpt høsten 2018 fra Fujifilm. CR system på klinikken fra Konica Minolta
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Klinikken i Vollmarka heter Trøndelag Hesteklinikk, og vi som jobber der er Charlotte E Elvebakk, Lise Westergren og Kristine Solberg. Klinikkens telefonnummer er 46 91 60 60, men husk at det ikke går å sende SMS. Nummeret er koblet til den som er på jobb.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise treffes på tlf 97 53 81 25 og Kristine har tlf 48 14 91 83. E-post til klinikken kan sendes til post@trondelaghesteklinikk.no