Equirad AS: Kompetanse

Fra 1997 har jeg i hovedsak jobbet på heltid med tolkning av radiologiske undersøkelser på hest. I 2008 etablerte jeg meg i Trondheim og jeg driver nå Trøndelag hesteklinikk AS sammen med Lise Westergren.

Jeg har min utdannelse fra Norges veterinærhøgskole (NVH) hvor jeg var ferdig utdannet veterinær i 1991.

Frem til 1997 jobbet jeg i variert praksis med hovedvekt på hest, mesteparten av tiden på Klinikken på Travparken i Bergen.

Sommeren 1997 flyttet jeg til Uppsala hvor jeg jobbet som klinikkveterinær på røntgenavdelingen på SLU (veterinærhøyskolen i Sverige) frem til 2004. I Uppsala arbeidet jeg primært med scintigrafi, røntgen og ultralyd av hester samt at jeg tok del i undervisning av studentene. Mye av tiden arbeidet jeg med en doktorgrad som omhandlet røntgen, ultralyd og scintigrafi av hestens rygg og bekken, og den ble forsvart i Oslo i 2003. Doktorgraden

Jeg har deltatt på en rekke kongresser og kurs for å presentere egne resultater, og for å holde meg oppdatert og lære mer om faget. To av innleggene mine har fått priser, beste Poster i Japan IVRA 2000 og  beste presentasjon i Hellas i 2007. Disse og flere andre resultater har vakt oppsikt internasjonalt.

Jeg har hatt kontakt med forskningsmiljøet ved at jeg var medlem i forskningskomiteen for Svensk Hästforskning i to perioder (2011-2014).

Gjennom aktiv deltagelse i den europeiske foreningen for veterinær radiologi (EAVDI) fra 1998, og som sekretær  i EAVDI i to perioder (2005-2009) har jeg opparbeidet et bredt internasjonalt nettverk med kontakter i mange land.

Etter avsluttet doktorgradsstudium flyttet jeg tilbake til Oslo våren 2004 og arbeidet som klinikkveterinær/1. amanuensis på Seksjon for radiologi på NVH. Kontakten med Uppsala har jeg også opprettholdt ved at jeg reiser dit for å jobbe ved behov.

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
DR system til mobilt bruk innkjøpt høsten 2018 fra Fujifilm. CR system på klinikken fra Konica Minolta
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Klinikken i Vollmarka heter Trøndelag Hesteklinikk, og vi som jobber der er Charlotte E Elvebakk, Lise Westergren og Kristine Solberg. Klinikkens telefonnummer er 46 91 60 60, men husk at det ikke går å sende SMS. Nummeret er koblet til den som er på jobb.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise treffes på tlf 97 53 81 25 og Kristine har tlf 48 14 91 83. E-post til klinikken kan sendes til post@trondelaghesteklinikk.no