Equirad AS: Kompetanse

Fra 1997 har jeg i hovedsak jobbet på heltid med tolkning av radiologiske undersøkelser på hest. I 2008 etablerte jeg meg i Trondheim og jeg driver nå Trøndelag hesteklinikk AS sammen med Lise Westergren.

Jeg har min utdannelse fra Norges veterinærhøgskole (NVH) hvor jeg var ferdig utdannet veterinær i 1991.

Frem til 1997 jobbet jeg i variert praksis med hovedvekt på hest, mesteparten av tiden på Klinikken på Travparken i Bergen.

Sommeren 1997 flyttet jeg til Uppsala hvor jeg jobbet som klinikkveterinær på røntgenavdelingen på SLU (veterinærhøyskolen i Sverige) frem til 2004. I Uppsala arbeidet jeg primært med scintigrafi, røntgen og ultralyd av hester samt at jeg tok del i undervisning av studentene. Mye av tiden arbeidet jeg med en doktorgrad som omhandlet røntgen, ultralyd og scintigrafi av hestens rygg og bekken, og den ble forsvart i Oslo i 2003. Doktorgraden

Jeg har deltatt på en rekke kongresser og kurs for å presentere egne resultater, og for å holde meg oppdatert og lære mer om faget. To av innleggene mine har fått priser, beste Poster i Japan IVRA 2000 og  beste presentasjon i Hellas i 2007. Disse og flere andre resultater har vakt oppsikt internasjonalt.

Jeg har hatt kontakt med forskningsmiljøet ved at jeg var medlem i forskningskomiteen for Svensk Hästforskning i to perioder (2011-2014).

Gjennom aktiv deltagelse i den europeiske foreningen for veterinær radiologi (EAVDI) fra 1998, og som sekretær  i EAVDI i to perioder (2005-2009) har jeg opparbeidet et bredt internasjonalt nettverk med kontakter i mange land.

Etter avsluttet doktorgradsstudium flyttet jeg tilbake til Oslo våren 2004 og arbeidet som klinikkveterinær/1. amanuensis på Seksjon for radiologi på NVH. Kontakten med Uppsala har jeg også opprettholdt ved at jeg reiser dit for å jobbe ved behov.

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
DR system til mobilt bruk innkjøpt høsten 2018 fra Fujifilm. CR system på klinikken fra Konica Minolta
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Fra 1/1-2017 heter klinikken i Vollmarka Trøndelag Hesteklinikk, og vi som jobber der er Charlotte E Elvebakk og Lise Westergren.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise Westergren treffes på tlf 97 53 81 25