Equirad AS er firmanavnet til Charlotte E Elvebakk som jobber sammen med Lise Westergren.
Vi har skiftet navn til  TRØNDELAG HESTEKLINIKK og holder til i de samme lokalene som før ved travbanen i Vollmarka på Melhus.

Charlotte er veterinær med spesialkompetanse i radiologi. Hun har både mobilt digitalt røntgenutstyr og et bærbart ultralydapparat. Alt utstyr oppgraderes jevnlig og gir svært gode bilder, og det nye ultralydapparatet er enkelt å ha med i bilen så undersøkelsen kan gjøres der hesten står. På klinikken har vi også et større røntgenapparat som gjør det mulig å ta bilder av rygg, skulder mm. Dette gir optimale forutsetninger for en riktig diagnose og videre oppfølging.

Ta kontakt på tlf 90 86 66 26 for mer info! 

PRAKTISK KURS I RØNTGENDIAGNOSTIKK FOR HEST

Jeg arrangerer kurs for veterinærer og assistenter i praktisk røntgendiagnostikk. Tilsammen 70 veterinærer og assistenter har nå gått hestekurset, og nesten 30 har vært med på smådyrkurset. Kursene arrangeres annethvert år, så er du interessert kan du sende en e-post til post@equirad.no så skal jeg holde deg oppdatert om neste kurs.

TELERADIOLOGI

Få hjelp med avlesing av røntgenbilder! Send en mail til post@equirad.no for mere info.

Med vennlig hilsen
Veterinær Charlotte Erichsen Elvebakk, Dr. med. vet MDNV

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Fra 1/1-2017 disponeres klinikken i Vollmarka av Charlotte E Elvebakk og Lise Westergren, og vi kaller oss nå Trøndelag Hesteklinikk.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise Westergren treffes på tlf 97 53 81 25