Equirad AS er firmanavnet til Charlotte E Elvebakk og eier TRØNDELAG HESTEKLINIKK sammen med Lise Westergren. Klinikken ligger ved travbanen i Vollmarka på Melhus, og tilbyr de fleste typer undersøkelser og behandling. For det som ikke kan gjøres hos oss har vi et nært samarbeid med både Hesteklinikken på NMBU, Rikstotoklinikken på Bjerke, Romerike Hesteklinikk m.fl. På klinikken er vi nå tre veterinærer, i tillegg til oss har vi med oss Kristine Solberg som begynte hos oss høsten 2022.

Charlotte er veterinær med spesialkompetanse i radiologi, og jobber nå mest på NMBU Veterinærhøyskolen på Ås. Annenhver torsdag er hun på klinikken på Melhus, og kan ta imot hester til undersøkelse og behandling der.

På klinikken har vi komplett røntgenutstyr med digital fremkalling. Vi har også et større røntgenapparat som gjør det mulig å ta bilder av rygg, skulder mm i tillegg til et vanlig apparat for øvrige undersøkelser. Ved behov for å ta røntgenbilder ute på stallen kan man sende en forespørsel til post@equirad.no.

Alt utstyr oppgraderes jevnlig og dette gir optimale forutsetninger for en riktig diagnose, god behandling og videre oppfølging.

Ta kontakt på tlf 90 86 66 26 for mer info! 

PRAKTISK KURS I RØNTGENDIAGNOSTIKK FOR HEST

Jeg arrangerer kurs for veterinærer og assistenter i praktisk røntgendiagnostikk. Tilsammen 90 veterinærer og assistenter har nå gått hestekurset, og nesten 30 har vært med på smådyrkurset.

Vi hadde siste kurset i oktober 2021, og det er ikke satt noe tidspunkt for nytt kurs. Er du interessert i å være med på kurs kan du sende en e-post til post@equirad.no for mer informasjon.

TELERADIOLOGI

Få hjelp med avlesing av røntgenbilder! Send en mail til post@equirad.no for mere info.

Med vennlig hilsen
Veterinær Charlotte Erichsen Elvebakk, Dr. med. vet MDNV

Kontaktinfo

Equirad AS
Charlotte Erichsen Elvebakk
Johan Falkbergetsvei 25
7020 Trondheim

Tlf: 90 86 66 26
Epost: post@equirad.no

Org.no: 996638383

Røntgenutstyret er levert av
DR system til mobilt bruk innkjøpt høsten 2018 fra Fujifilm. CR system på klinikken fra Konica Minolta
TRØNDELAG HESTEKLINIKK

Klinikken i Vollmarka heter Trøndelag Hesteklinikk, og vi som jobber der er Charlotte E Elvebakk, Lise Westergren og Kristine Solberg. Klinikkens telefonnummer er 46 91 60 60, men husk at det ikke går å sende SMS. Nummeret er koblet til den som er på jobb.

Adressen er Hølondvegen 239, 7224 Melhus

Lise treffes på tlf 97 53 81 25 og Kristine har tlf 48 14 91 83. E-post til klinikken kan sendes til post@trondelaghesteklinikk.no